Kako migrirati VDOPanel na novi server

 • Za migraciju VDOPanel sa starog servera na novi server koristit će se VDOPanel alat za prijenos

  1 - Instalirajte VDOPanel na vaš novi server

  2 - Prijavite se na svoj admin portal na novom serveru

  3 - Idite na karticu Sigurnosna kopija i prijenos >> Alat za prijenos  4 - Stavite svoj stari server ssh pristupnim informacijama i pošaljite ih na Go To Remote Server

  5 - Odaberite sve račune emitera ili bilo koje račune koje trebate migrirati i predati na Transfer