Brisanje naloga supervizora

 • VDO Panel omogućava vam da izbrišete bilo koji nalog supervizora ako više nije potreban. Nakon brisanja, račun će biti trajno uklonjen iz sistema.

  Uraditi tako:

  1. U lijevom oknu kliknite Supervizori da biste ga proširili.
   Prikazuju se sljedeći pododjeljci.

   1. Svi supervizori

   2. Dodaj novog supervizora


   

  1. Kliknite na All Supervisor.
   Prikazuje se lista dostupnih supervizora.

  2. Na listi Supervizori kliknite za supervizora čiji nalog želite da izbrišete.   Sistem traži da potvrdite brisanje naloga.


    

  Kliknite Izbriši.
  Nalog supervizora će biti trajno obrisan.