Pregled statusa zadnje sigurnosne kopije

 • Imate opciju da vidite status i datum kada je napravljena posljednja sigurnosna kopija.

  Da vidite ove informacije:

  1. U lijevom oknu kliknite na Backup and Transfer da biste ga proširili.
   Prikazuju se sljedeći pododjeljci:

   1. Konfiguracija sigurnosne kopije

   2. Status planiranja rezervnih kopija

   3. Vraćanje rezervne kopije

   4. Manually Backup

   5. Alat za prijenos

  1. Kliknite na Status planiranja rezervnih kopija.
   Prikazuju se sljedeće informacije:

  Sistem prikazuje sljedeće podatke o statusu i datumu sigurnosne kopije za ručne i udaljene sigurnosne kopije:

  • Status: Prikazuje status zadnje sigurnosne kopije. Na primjer, u slučaju uspješne sigurnosne kopije, prikazuje se "uspjeh".
    

  • Završeno u: Prikazuje datum i vrijeme kada je posljednja sigurnosna kopija završena.
    

  Od: Prikažite vremenski period od kada je napravljena posljednja sigurnosna kopija. Na primjer, ako prikazuje 10 sati, to znači da je posljednja sigurnosna kopija napravljena prije 10 sati.