SMTP konfiguracije

 • Morate izvršiti određene SMTP konfiguracije kako biste klijentima slali obavještenja putem e-pošte.

  Uraditi tako:

  1. U lijevom oknu kliknite na System Settings da biste ga proširili.
   Prikazuju se sljedeći pododjeljci.

   1. Admin Settings

   2. SMTP konfiguracije

   3. Licenca

   4. API postavke


  1. Kliknite na SMTP Configuration.

  Prikazuju se SMTP konfiguracije.

  1. Postavite ili ažurirajte sljedeće SMTP konfiguracije prema potrebi:

  parametar

  Opis

  SMTP poslužitelj

  Odredite ime SMTP servera koji će se koristiti za slanje e-pošte.
   

  SMTP

  Odredite port za gore navedeni SMTP server.

  SMTP korisničko ime

  Navedite korisničko ime koje se koristi za prijavu na navedeni SMTP server.

  SMTP lozinka

  Unesite lozinku za SMTP korisničko ime navedeno gore. 

  SMTP adresa

  Odredite adresu za pristup navedenom SMTP serveru.


  Nakon ažuriranja gornjih parametara, kliknite na Ažuriraj.
  Vaš profil će biti ažuriran.

  Ako želite provjeriti navedene SMTP konfiguracije, kliknite na Test Message.