Pregledavanje profila emitera

 • Procedura za pregled profila emitera:

  1. U lijevom oknu kliknite na Broadcasters da biste ga proširili.
   Prikazuju se sljedeći pododjeljci.

   1. Svi emiteri

   2. Dodaj novog emitera

              

  1. Kliknite na Svi emiteri.
   Prikazuje se lista dostupnih emitera.

  2. Na listi Broadcasters kliknite za emitera čiji profil želite da vidite.   Prikazuju se konfiguracije odabranog emitera.

  Na stranici profila možete vidjeti različite parametre koji se odnose na odabranog emitera. Za više detalja u vezi sa parametrima emitera, pogledajte Dodavanje emitera.