Upravljački supervizori

 • VDO Panel omogućava hosting provajderima da dodaju jednog ili više supervizora i da im daju prava za upravljanje emiterima, prodavcima, predlošcima e-pošte, postavkama sistema, brendiranjem, sigurnosnom kopijom i prijenosom, uslugom ponovnog pokretanja itd.

  VDO Panel omogućava vam da izvršite sljedeće aktivnosti za upravljanje supervizorima:

  • Dodavanje supervizora
  • Pregled liste nadzornika
  • Dodjela dozvola supervizoru
  • Pregled profila supervizora
  • Izmjena profila supervizora
  • Brisanje naloga supervizora
  • Izvoz liste supervizora
  • Štampanje liste nadzornika