Promjena profila preprodavača

 • VDO Panel omogućava vam izmjenu profila preprodavača ako je potrebno. Na primjer, kreirali ste preprodavača, ali kasnije, ako želite izmijeniti određene njegove parametre, to možete učiniti u nekoliko koraka:

  Uraditi tako:

  1. U lijevom oknu kliknite na Resellers da biste ga proširili.
   Prikazuju se sljedeći pododjeljci.

   1. Svi preprodavači

   2. Dodajte novog prodavača

              

  1. Kliknite na Svi preprodavači.
   Prikazuje se lista dostupnih prodavaca.

  Na listi Preprodavači kliknite za preprodavača čiji profil želite izmijeniti.  Prikazuje se stranica za uređivanje gdje možete vidjeti parametre vezane za preprodavače sa postojećim vrijednostima. Da biste dobili više detalja u vezi sa parametrima preprodavača, pogledajte Dodavanje preprodavača.