Postavke licence

 • VDO panel omogućava vam da vidite detalje vaše postojeće licence. Slično, možete ažurirati svoju licencu tako što ćete navesti važeći ključ licence ako je potrebno.

  Uraditi tako:

  1. U lijevom oknu kliknite na System Settings da biste ga proširili.
   Prikazuju se sljedeći pododjeljci.

   1. Admin Settings

   2. SMTP konfiguracije

   3. Licenca

   4. API postavke


  1. Kliknite na Licenca.

  Prikazuju se detalji o licenci.

  Sistem prikazuje sljedeće detalje koji se odnose na vašu postojeću licencu:

  • Status licence

  • Verzija softvera

  • Valid Domain

  • Valid IP

  • Registered For

  • Ciklus naplate

  • ID usluge

  • ID proizvoda

  • ime proizvoda

  • datum registracije

  • Sljedeći rok

  • Licencni ključ

  Ako vaša licenca uskoro ističe i imate važeći licencni ključ, unesite ključ u polje za unos ključa licence i kliknite na Ažuriraj. Vaša licenca će biti ažurirana.