Brisanje naloga emitera

 • VDO Panel omogućava vam da izbrišete nalog bilo kojeg emitera ako više nije potreban. Nakon brisanja, račun će biti trajno uklonjen iz sistema.

  Uraditi tako:

  1. U lijevom oknu kliknite na Broadcasters da biste ga proširili.
   Prikazuju se sljedeći pododjeljci.

   1. Svi emiteri

   2. Dodaj novog emitera

              

  1. Kliknite na Svi emiteri.
   Prikazuje se lista dostupnih emitera.


    

  2. Na listi Broadcasters kliknite za emitera čiji nalog želite da izbrišete.   Sistem traži da potvrdite brisanje naloga.


    

  Kliknite Izbriši.
  Nalog emitera će biti trajno obrisan.