Ponovno pokretanje Stunnel usluge

 • Procedura za ponovno pokretanje Stunnel usluge je sljedeća:

  1. U lijevom oknu kliknite Restart Service da biste ga proširili.
   Usluge vezane za server prikazuju:

    

  2. Kliknite Restart Stunnel.

  Sistem traži potvrdu za ponovno pokretanje Stunnel usluge, u radnoj zoni.

  1. Kliknite na Yes Restart.
   Usluga Stunnel će se ponovo pokrenuti.

  NAPOMENA: Stunnel se koristi samo za simultano slanje na Facebook jer facebook koristi ssl za rtmps i zapanjen konvertuje ovo na drugi port. Dakle, za svaki FB račun će biti potreban drugi port za stunnel. stunnel sada koristi portove od 1000 do 1999 na primjer ako će rtmp 2456 facebook stunel port biti 1456.