API postavke

 • Da bi se olakšala interakcija između VDO Panel i softverske aplikacije trećih strana, VDO panel pruža jednostavan API za automatizaciju. Kroz Video Panel, možete generirati API token i koristiti ga za željenu API vezu.

  Za generiranje API tokena:

  1. U lijevom oknu kliknite na System Settings da biste ga proširili.
   Prikazuju se sljedeći pododjeljci.

   1. Admin Settings

   2. SMTP konfiguracije

   3. Licenca

   4. API postavke


  1. Kliknite na Postavke API-ja.

  Prikazuje se konfiguracija API-ja.

   

  1. Da biste generirali novi token za API, kliknite Generiraj novi token.
   Novi token je generiran.

    

  NAPOMENA: Za API dokumentaciju pogledajte sljedeću vezu: https://vdopanel.com/article/77