Pregledanje kontrolne table

 • Kontrolna tabla vam omogućava da pratite različite aktivnosti koje se provode na VDO Panel servera kao što su broj emitera, upotreba propusnog opsega, lokacija gledalaca u realnom vremenu, upotreba CPU-a, upotreba RAM-a, itd.

  Za pristup VDO Panel Nadzorna ploča:

  1. U lijevom oknu kliknite. Dashboard
   Prikaz detalja na kontrolnoj tabli.

    

   

  Odjeljak Kontrolna tabla prikazuje sljedeće detalje:   

  Kontrolna tabla vam omogućava da pratite različite aktivnosti koje se provode na VDO Panel servera kao što su broj emitera, upotreba propusnog opsega, lokacija gledalaca u realnom vremenu, upotreba CPU-a, upotreba RAM-a, itd.

  Za pristup VDO Panel Nadzorna ploča:

  1. U lijevom oknu kliknite. Dashboard
   Prikaz detalja na kontrolnoj tabli.

   

  Odjeljak Kontrolna tabla prikazuje sljedeće detalje:   

  parametar

  Opis

  Emiteri

  Prikazuje ukupan broj trenutno dostupnih emitera. Na primjer, ako postoji ukupno 6 emitera dostupnih u VDO Panel server, prikazuje se kao 6.

  Učitavanje servera i vrijeme rada

  Prikazuje VDO Panel prosječno opterećenje servera i vrijeme rada.

  Upotreba propusnog opsega

  Prikazuje ukupnu propusnost koju koriste svi dostupni emiteri.

  Lokacija gledatelja u realnom vremenu

  Prikazuje lokacije koristeći mapu kroz koje se emituju kanali VDO Panel server se pregleda.

  Lista zemalja sada na mreži

  Prikazuje listu zemalja u kojima se kanali trenutno emituju putem VDO Panel server.

  Potrošnja CPU-a u procentima

  Prikazuje trenutnu upotrebu VDO Panel CPU servera, u procentima. 

  Upotreba RAM-a u GB

  Prikazuje trenutnu upotrebu VDO Panel RAM servera, u GB. Možete vidjeti sljedeće statistike o RAM-u:

   
  • Ukupna RAM memorija u GB

  • RAM koji koristi VDO Panel, u GB

  • RAM trenutno slobodan ili dostupan za korištenje, u GB

  Korišćenje skladišta

  Prikazuje trenutnu upotrebu VDO Panel hard disk servera. Možete vidjeti sljedeće statistike o disku servera.

   
  • Ukupni prostor na disku u MB

  • Prostor na disku koji koristi VDO Panel, u MB

  • Prostor na disku slobodan ili dostupan za korištenje, u MB