Suspendiranje naloga preprodavača

 • VDO Panel omogućava hosting provajderu da suspenduje nalog bilo kog preprodavača u bilo koje vreme ako je potrebno. Kada se nalog suspenduje, prodavac neće moći da ga koristi VDO Panel streaming usluge. Međutim, ako hosting provajder kasnije poništi taj nalog, prodavač će moći da ga koristi VDO Panel streaming usluge.

  Da obustavite račun bilo kojeg preprodavača:

  1. U lijevom oknu kliknite na Resellers da biste ga proširili.
   Prikazuju se sljedeći pododjeljci.

   1. Svi preprodavači

   2. Dodajte novog prodavača

              

  1. Kliknite na Svi preprodavači.
   Prikazuje se lista dostupnih prodavaca.

  2. Na listi Preprodavači kliknite za preprodavca čiji nalog želite da suspendujete.   Račun preprodavača je suspendovan. Kada se nalog suspenduje, ikona će biti promijenjena u za tog preprodavaca.

   

  Ako želite da poništite obustavljeni račun:

  1. kliknite za suspendovani nalog.
   Račun će biti obustavljen i ikona će biti promijenjena u .