Upravljanje preprodavačima

 • VDO Panel omogućava hosting provajderu da kreira jedan ili više naloga prodavača. Preprodavac bi mogao da obezbedi VDO Panel streaming usluge raznim emiterima prema potrebi. Ova funkcija pomaže hosting provajderima da prošire svoje poslovanje.

  Kao hosting provajder, takođe imate prava da definišete ograničenje broja gledalaca, maksimalnu brzinu prenosa, dozvoljeni mesečni saobraćaj, vrstu striminga i još mnogo toga za svakog preprodavača. Kao hosting provajder, takođe se možete prijaviti na bilo koji nalog preprodavača bez ikakvog korisničkog imena ili lozinke. Slično tome, također možete izvesti listu preprodavača u svoj sistem u različitim dostupnim formatima.

  VDO Panel omogućava vam da izvršite sljedeće aktivnosti za upravljanje preprodavačima:

  • Dodavanje preprodavača
  • Pregledajte listu preprodavača
  • Pregled profila preprodavača
  • Promjena profila preprodavača
  • Suspendiranje naloga preprodavača
  • Brisanje naloga preprodavača
  • Prijava na nalog preprodavača
  • Izvoz liste preprodavača
  • Štampanje liste preprodavača