Pregledajte listu preprodavača

 • Možete pogledati listu svih dostupnih prodavaca u VDO Panel.

  Za pregled liste preprodavača:

  1. U lijevom oknu kliknite na Resellers da biste ga proširili.
   Prikazuju se sljedeći pododjeljci.

   1. Svi preprodavači

   2. Dodajte novog prodavača

              

  1. Kliknite na Svi preprodavači.
   Prikazuje se lista dostupnih prodavaca.

  Na listi preprodavača možete vidjeti sljedeće informacije za svakog preprodavca:

  • Ime

  • Ime kompanije

  • Ograničenje računa

  • Gledaoci

  • skladištenje

  • bandwidth