Pregled predloška e-pošte

 • Procedura za pregled postojećeg predloška e-pošte je sljedeća:

  1. U lijevom oknu kliknite na Predlošci da biste ga proširili.
   Prikazuje se sljedeći pododjeljak:

   1. Šablone e-pošte

  1. Kliknite na Email Templates.
   Prikazuje se lista šablona e-pošte.

    

  2. Na listi Predlošci kliknite za predložak da ga vidite.
   Otvara se predložak za odabir e-pošte.

  Možete vidjeti sljedeće informacije za svaki predložak e-pošte:

  • Naziv predloška

  • Predmet Predmet

  • Tijelo predloška