Pregled liste šablona e-pošte

 • Da vidite listu šablona e-pošte:

  1. U lijevom oknu kliknite na Predlošci da biste ga proširili.
   Prikazuje se sljedeći pododjeljak:

   1. Šablone e-pošte

  1. Kliknite na Email Templates.
   Prikazuje se lista šablona e-pošte.

  Na ovoj listi možete vidjeti sljedeće unaprijed definirane šablone e-pošte:

  • Ograničenje propusnosti je prekoračeno

  • Ograničenje kvote diska je prekoračeno

  • Reset lozinke

  • Usluga obustavljena

  • Streaming račun kreiran

  • Probna poruka