Ponovno pokretanje usluga

 • VDO Panel daje vam kontrolu da ponovo pokrenete usluge koje server koristi ako je potrebno. Ova funkcija je od pomoći prilikom rješavanja problema vezanih za server.

  Možete ponovo pokrenuti sljedeće usluge vezane za VDO Panel server:

  • Ponovno pokretanje Nginxa i RTMP usluge

  • Ponovno pokretanje Stunnel usluge

  • Ponovno pokretanje FTP usluge

  • Ponovno pokretanje PHP-FPM usluge