Izmjena predloška e-pošte

 • VDO panel omogućava vam izmjenu bilo kojeg unaprijed definiranog predloška e-pošte ako je potrebno. Procedura za izmjenu predloška e-pošte je kako slijedi:

  1. U lijevom oknu kliknite na Predlošci da biste ga proširili.
   Prikazuje se sljedeći pododjeljak:

   1. Šablone e-pošte

  1. Kliknite na Email Templates.
   Prikazuje se lista šablona e-pošte.

    

  2. Na listi Predlošci kliknite za predložak da ga izmijenite.
   Šablon se otvara u modu za uređivanje.

  3. Po potrebi izmijenite bilo koji od sljedećih parametara:

   1. Naziv predloška

   2. Predmet Predmet

   3. Makroi koji se koriste u predlošku e-pošte

   4. Tijelo e-pošte
     

  Nakon što izvršite željene izmjene, kliknite na Ažuriraj.
  Odabrani predložak e-pošte bit će izmijenjen