Odjava

  • Procedura za odjavu sa VDO Panel je kako slijedi:

    1. U lijevom oknu kliknite Odjava.

    or

    Na gornjoj traci kliknite  a zatim na padajućem izborniku odaberite Odjava.    Bićete odjavljeni sa VDO Panel.