Prijavljivanje

 • Morate se prijaviti na VDO Panel da pristupite njegovim karakteristikama. Možete se prijaviti na VDO Panel sa stranice Prijava pružanjem valjanih vjerodajnica za prijavu, koje se postavljaju prilikom kreiranja korisničkog naloga.  

  Procedura za prijavu na VDO Panel je kako slijedi:

  1. U prozoru pretraživača unesite VDO Panel URL.
   The VDO Panel Prikazuje se stranica za prijavu.


    

   

  1. Na stranici za prijavu navedite sljedeće parametre:

  1. Korisničko ime: Navedite korisničko ime registrovano kod VDO Panel. Ovo polje je obavezno.
    

  2. Lozinka: Odredite lozinku koju ste postavili za gore navedeno korisničko ime. Ovo polje je obavezno.
    

  1. Nakon što navedete vjerodajnice za prijavu, kliknite na Prijava.
   Bićete prijavljeni na VDO Panel.