Pregled liste nadzornika

 • Možete pogledati listu svih dostupnih supervizora u VDO Panel.

  Za pregled liste supervizora:

  1. U lijevom oknu kliknite Supervizori da biste ga proširili.
   Prikazuju se sljedeći pododjeljci.

   1. Svi supervizori

   2. Dodaj novog supervizora

  1. Kliknite na All Supervisor.
   Prikazuje se lista dostupnih supervizora.

  Na listi supervizora možete vidjeti sljedeće informacije za svakog supervizora:

  • Ime

  • E-mail