Pregled informacija o sistemu

 • Možete vidjeti različite detalje vezane za server kao što su informacije o CPU-u, RAM-u, informacije o disku, informacije o hostu, informacije o softveru, itd.

  Uraditi tako:

  1. U lijevom oknu kliknite na System Info.
   Prikazuju se sljedeći detalji servera.


   

  informacije

  Opis

  CPU Info

  Ovaj odjeljak prikazuje sljedeće detalje o serverskom CPU-u:

   
  • CPU ime

  • CPU count
    

  RAM Info

  Ovaj odjeljak prikazuje sljedeće detalje o RAM-u servera

   
  • Total RAM

  • RAM trenutno koristi server

  • RAM trenutno slobodan

  Informacije o prostoru na disku

  Ovaj odjeljak prikazuje sljedeće detalje o korištenju diska:

   
  • Totalni disk

  • Iskorišćen prostor na disku

  • Slobodan prostor na disku

  Informacije o domaćinu

  Ovaj odjeljak prikazuje sljedeće detalje o Host serveru:

   
  • Rezervišite DNS

  • IP

  • Loc

  Informacije o softveru

  Ovaj odjeljak prikazuje sljedeće detalje o softveru koji server koristi:

   
  • OS

  • Kernel

  • ARC

  • Web server

  • PHP