Dodavanje supervizora

 • VDO Panel omogućava vam da dodate jednog ili više supervizora po potrebi. 

  Procedura za dodavanje preprodavača je sljedeća:

  1. U lijevom oknu kliknite Supervizori da biste ga proširili.
   Prikazuju se sljedeći pododjeljci.

   1. Svi supervizori

   2. Dodaj novog supervizora

  1. Kliknite Dodaj novog nadzornika.
   Prikazuju se parametri za dodavanje novog supervizora.

    

  2. Navedite sljedeće parametre:

  parametar

  Opis

  Korisničko

  Navedite korisničko ime za račun nadzora. Korisničko ime mora biti u alfanumeričkom formatu.

  E-mail

  Navedite adresu e-pošte supervizora.

  Jezik

  Odaberimo podržani jezik za račun nadzornika. Možete odabrati neki od sljedećih jezika za račun supervizora: engleski, arapski, češki, španski, francuski, hebrejski, italijanski, perzijski, poljski, ruski, rumunski, turski, grčki, kineski itd.

  lozinka

  Postavite lozinku za račun nadzornika. Lozinka mora biti u alfanumeričkom formatu i mora sadržavati najmanje 12 znakova.
   

  Potvrdi šifru

  Ponovo unesite gornju lozinku u svrhu potvrde.

  Nakon što navedete gore navedene parametre, kliknite na Kreiraj.
  Nalog supervizora se kreira na osnovu navedenih parametara. Kada je nalog kreiran, možete ga videti na listi supervizora.