Brisanje naloga preprodavača

 • VDO Panel omogućava vam da izbrišete bilo koji nalog preprodavača ako više nije potreban. Nakon brisanja, račun će biti trajno uklonjen iz sistema.

  Uraditi tako:

  1. U lijevom oknu kliknite na Resellers da biste ga proširili.
   Prikazuju se sljedeći pododjeljci.

   1. Svi preprodavači

   2. Dodajte novog prodavača

              

  1. Kliknite na Svi preprodavači.
   Prikazuje se lista dostupnih prodavaca.


    

  2. Na listi Preprodavači kliknite za preprodavca čiji nalog želite da izbrišete.

   Sistem traži da potvrdite brisanje naloga.


    

  Kliknite Izbriši.
  Račun preprodavača će biti trajno izbrisan.