predstojeći VDO Panel Initiatives : Verzija 1.5.2 (Zadnje ažuriranje: 30. maja 2023.)

 

 ✅  Ažurirano: Ažurirana Geo baza podataka na lokalnom serveru

 ✅  Ažurirano: Ažurirajte vdopanel laravel pakete na najnovije verzije

 ✅ Poboljšanje: Nekoliko funkcija je poboljšano

 ✅  Ispravljeno: Ispravljeno je nekoliko drugih grešaka