predstojeći VDO Panel Initiatives : Verzija 1.5.5 (Zadnje ažuriranje: 30. novembar 2023.)

 

 ✅  Ažurirano: Geo baza podataka na lokalnom serveru je ažurirana.

 ✅  Ažurirano: Vdopanel Laravel paketi su ažurirani na najnovije verzije.

 ✅ Poboljšanje: Nekoliko funkcija je poboljšano

 ✅ Ispravljeno: greška za prijavu administratora pomoću tokena

 ✅  Ispravljeno: Ispravljeno je nekoliko drugih grešaka